Alg. Voorwaarden

Gedragsconsult:
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend voor cliënten van DUKO SIETSEMA.

1. DUKO SIETSEMA is niet aansprakelijk voor schade aan derden, of zaken die uw hond veroorzaakt.
2. DUKO SIETSEMA kan door spelen van uw hond, waaruit verwonding ontstaat niet aansprakelijk worden gesteld.
3. DUKO SIETSEMA gaat ervan uit dat de eigenaar van de hond WA (AVP) verzekerd is. Vraag uw verzekeringsmaatschappij of uw hond meeverzekerd is.
4. DUKO SIETSEMA aanvaard geen aansprakelijkheid voor het oplopen van verwondingen, aandoeningen, ziekte aan de hond, ook niet tijdens een ongeval of transport.
5. DUKO SIETSEMA gaat ervan uit dat de hond gezond is, en ingeënt is tegen weil/parvo/en kennelhoest, en uw hond dient behandeld te zijn tegen wormen/vlooien en teken.
6. DUKO SIETSEMA heeft ten alle tijden recht om op te zeggen, reeds betaalde gelden worden dan terugbetaald. Cliënt heeft het recht om tot 48 uur van te voren op te zeggen, reeds betaalde gelden worden NIET terugbetaald.
7. DUKO SIETSEMA is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door natte / vieze hond. DUKO SIETSEMA doet zijn uiterste best de hond zo droog / schoon mogelijk terug te brengen.
8. DUKO SIETSEMA kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor het weglopen van een hond, en evt. gevolgen ervan. Als dit wel gebeurt zal DUKO SIETSEMA er alles aan doen om de hond terug te vinden.
9. Bij weglopen van de hond(en) zal er circa 1 uur op en in de buurt van de plaats, waarde hond(en) het laatst gezien is/zijn, gewacht c.q. gezocht worden. Er zal contact opgenomen worden met de eigenaar van de hond(en), alsmede het dierenasiel en de dierenkliniek, in geval van niet vinden van de hond(en), dat de overige honden thuis gebracht worden
10. U gaat akkoord dat DUKO SIETSEMA bij een noodgeval de hulp van een dierenarts kan inroepen. (op uw kosten en risico). Indien mogelijk zal DUKO SIETSEMA u hierover voorafgaand op de hoogte stellen.
11. De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden etc. telefonisch bereikbaar te zijn.
12. De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is/zijn. Indien uw hond niet aanwezig is zal de kosten van de geplande afspraak volledig in rekening worden gebracht.
13. Bij extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm kan de afspraak worden afgezegd. Dit altijd ter beoordeling van DUKO SIETSEMA.
14. DUKO SIETSEMA behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet te behandelen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
15. Puppy’s mogen in overleg mee vanaf 6 maanden.
16. DUKO SIETSEMA behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien hij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder zijn hoede gestelde, honden of personen.
17. U dient van te voren aan te geven of uw honden allergieën hebben of speciale behoeften hebben. Mocht dit niet gebeuren dan is DUKO SIETSEMA hiervoor niet aansprakelijk te stellen.
18. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de DUKO SIETSEMA ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
19. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van DUKO SIETSEMA. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
20. DUKO SIETSEMA kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
21. DUKO SIETSEMA behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
22. De trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. DUKO SIETSEMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of opgelopen letsel
23. Gemaakte afspraken tussen DUKO SIETSEMA en cliënt kunnen tot maximaal 48 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
24. Indien door ziekte of overmacht van DUKO SIETSEMA een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt DUKO SIETSEMA er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
25. Alle door DUKO SIETSEMA versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DUKO SIETSEMA openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
26. Voor het maken van een afspraak wordt er verwacht dat de eigenaar deze voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft.

Alle rechten en wijzigingen onder voorbehoud.